Тилда Наклонена Черта

About

About Тилда Наклонена Черта

Опитни програмисти си говорят подробно и дълго на всевъзможни технически теми. От античното до модерното с периодично спиране на забавното и интересното. 100% код, 0% мениджмънт.

Ако разбирате това, значи ще ви е интересно:

->_{_%_}["->_{_%%_}[%p]"]

Ако не – още повече.