Димитър Тодоров

Special guest

Димитър е опитен софтуерен разработчик, който има солиден опит с програмирането на Java. Той има богат опит с разработката на софтуер за различни сектори, като например, развлекателната индустрия, банки, системи на правителството и информационни системими за големи корпорации. Има диплома за бакалавър е по "Компютърни науки и информатика", а и в момента учи за магистър по "Изкуствен интелект и роботика". В свободното си време обича да бъде със семейството си и приятелите си, но също така и да наваксва с послените технологии в сферата на изкуствения интелект и обработката на естествения език, чрез обучени машини.

Димитър Тодоров has been a guest on 1 episode.