Минко Гечев

Special guest

Technical lead & manager за Angular DevRel в Google, автор и лектор.

Награждаван е от Google и Президента на Република България за приноса си към значими и влиятелни проекти с отворен код, както и редица публикации. Първият лауреат, който е награждаван в две категории в съзтезанието "Джон Атанасов" организирано от Президента на Република България.

Включен в списъка на Forbes Bulgaria 30 under 30 в категорията "Наука и технологии"

Автор на успешната книга "Switching to Angular", издадена от Packt Publishing.

Интересува се от теоретични компютърни науки, създаването на общности между компании и независими разработчици на софтуер, свързването на идеите на разработчиците с тези на организациите и крайните потребители, дизайн на софтуер и софтуерна архитектура, чисто функционални потребителски интерфейси, теория на типовете, изчислителна теория, теорие на категоризацията, теория на графите и уеб технологиите.

Минко Гечев has been a guest on 1 episode.