Найден Гочев

Special guest

Найден Гочев е на първо място програмист, софтуерен архитект и софтуерен контрактор с повече от 18 години професионален опит. Работил в редица български и небългарски компании, участвал e в множество конференции, семинари и различни академични структури. Един от организаторите на jPrime (www.jprime.io), създател на jProfessional конференциите, главен участник в java.beer ewentite (https://java.beer/) и отговорен за Polyglot4dev конференцията (www.polyglot4dev.com). Голям фен на всичко що е Java и не само.

Найден Гочев has been a guest on 1 episode.